Για να τεθούν σε εφαρμογή οι νέες σας ρυθμίσεις, αυτή η ιστοσελίδα θα ανανεωθεί αυτόματα, όταν κάνετε κλικ στο «'Αποθήκευση και κλείσιμο'».

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους λειτουργικότητας, άνεσης και στατιστικής. μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση οποτεδήποτε, κάνοντας κλικ στο «Αλλαγή ρυθμίσεων» Εάν συμφωνείτε για τη χρήση των cookies παρακαλώ κάντε κλικ στο «Ναι, συμφωνώ». Η πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Στοιχεία & αριθμοί

Στοιχεία & αριθμοί

Ετήσια έκθεση 2016

Εταιρικό προφίλ και ετήσια έκθεση για το 2016

Ως μία κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας και υπηρεσιών, επωφελούμαστε από τις παγκόσμιες δυνατότητες για ισχυρή και ουσιαστική ανάπτυξη. Η φιλοδοξία μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής με λύσεις που είναι και πρωτοποριακές και πλεονεκτικές. Επικεντρωνόμαστε στα κύρια αντικείμενά μας στις τεχνολογίες οχημάτων και βιομηχανίας όπως και σε προϊόντα και υπηρεσίες για επαγγελματική και ιδιωτική χρήση.

 

 

2013 2014 2015 2016 2017*
Έσοδα από πωλήσεις

46 068

48 951

70 607

73 129

78 000

Μερίδιο εκτός Γερμανίας σε ποσοστά

77

78

80

80

Αριθμός συνεργατών (από 12/31 αυτού του έτους)

281 381

290 183

374 778

389 281

400 500

Βρίσκεται στη Γερμανία

107 285

105 429

131 994

133 974

137 500

Βρίσκεται εκτός Γερμανίας

174 096

184 754

242 784

255 307

263 000

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

2 539

2 585

4 058

4 252

Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης1

4 543

4 959

6 378

6 954

7 500

Κέρδη μετά από φόρους

1 251

2 637

3 537

2 374

Χρηματικές αξίες σε εκατομμύρια ευρώ

*Προσωρινά οικονομικά στοιχεία

1Περιλαμβάνονται εργασίες ανάπτυξης χρεωμένες απευθείας στους πελάτες