Για να τεθούν σε εφαρμογή οι νέες σας ρυθμίσεις, αυτή η ιστοσελίδα θα ανανεωθεί αυτόματα, όταν κάνετε κλικ στο «'Αποθήκευση και κλείσιμο'».

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους λειτουργικότητας, άνεσης και στατιστικής. μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση οποτεδήποτε, κάνοντας κλικ στο «Αλλαγή ρυθμίσεων» Εάν συμφωνείτε για τη χρήση των cookies παρακαλώ κάντε κλικ στο «Ναι, συμφωνώ». Η πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Στοιχεία & αριθμοί

Στοιχεία & αριθμοί

Ετήσια έκθεση 2017

Εταιρικό προφίλ και ετήσια έκθεση για το 2017

Ως μία κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας και υπηρεσιών, επωφελούμαστε από τις παγκόσμιες δυνατότητες για ισχυρή και ουσιαστική ανάπτυξη. Η φιλοδοξία μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής με λύσεις που είναι και πρωτοποριακές και πλεονεκτικές. Επικεντρωνόμαστε στα κύρια αντικείμενά μας στις τεχνολογίες οχημάτων και βιομηχανίας όπως και σε προϊόντα και υπηρεσίες για επαγγελματική και ιδιωτική χρήση.

 

 

2013 2014 2015 2016 2017
Έσοδα από πωλήσεις

46 068

48 951

70 607

73 129

78 066

Μερίδιο εκτός Γερμανίας σε ποσοστά

77

78

80

80

80

Αριθμός συνεργατών (από 12/31 αυτού του έτους)

281 381

290 183

374 778

389 281

402 166

Βρίσκεται στη Γερμανία

107 285

105 429

131 994

133 974

137 701

Βρίσκεται εκτός Γερμανίας

174 096

184 754

242 784

255 307

264 465

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

2 539

2 585

4 058

4 252

4 345

Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης1

4 543

4 959

6 378

6 911

7 264

Κέρδη μετά από φόρους

1 251

2 637

3 537

2 374

3 274

Χρηματικές αξίες σε εκατομμύρια ευρώ

1Περιλαμβάνονται εργασίες ανάπτυξης χρεωμένες απευθείας στους πελάτες