Για να τεθούν σε εφαρμογή οι νέες σας ρυθμίσεις, αυτή η ιστοσελίδα θα ανανεωθεί αυτόματα, όταν κάνετε κλικ στο «'Αποθήκευση και κλείσιμο'».

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους λειτουργικότητας, άνεσης και στατιστικής. μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση οποτεδήποτε, κάνοντας κλικ στο «Αλλαγή ρυθμίσεων» Εάν συμφωνείτε για τη χρήση των cookies παρακαλώ κάντε κλικ στο «Ναι, συμφωνώ». Η πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Στοιχεία & αριθμοί

Στοιχεία & αριθμοί

Ετήσια έκθεση 2015

Εταιρικό προφίλ και ετήσια έκθεση για το 2015

Ως μία κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας και υπηρεσιών, επωφελούμαστε από τις παγκόσμιες δυνατότητες για ισχυρή και ουσιαστική ανάπτυξη. Η φιλοδοξία μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής με λύσεις που είναι και πρωτοποριακές και πλεονεκτικές. Επικεντρωνόμαστε στα κύρια αντικείμενά μας στις τεχνολογίες οχημάτων και βιομηχανίας όπως και σε προϊόντα και υπηρεσίες για επαγγελματική και ιδιωτική χρήση.

 

 

2012* 2013 2014 2015 2016**
Έσοδα από πωλήσεις

44 703

46 068

48 951

70 607

73 100

Μερίδιο εκτός Γερμανίας σε ποσοστά

77

77

78

80

Αριθμός συνεργατών (από 12/31 αυτού του έτους)

272 830

281 381

290 183

374 778

390 000

Βρίσκεται στη Γερμανία

108 460

107 285

105 429

131 994

134 000

Βρίσκεται εκτός Γερμανίας

164 370

174 096

184 754

242 784

256 000

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

2 714

2 539

2 585

4 058

Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης1

4 442

4 543

4 959

6 378

6 600

Κέρδη μετά από φόρους

2 304

1 251

2 637

3 537

Χρηματικές αξίες σε εκατομμύρια ευρώ

*Τιμές κατόπιν προσαρμογής λόγω των αλλαγών στις λογιστικές μεθόδους

**Προσωρινά οικονομικά στοιχεία

1Περιλαμβάνονται εργασίες ανάπτυξης χρεωμένες απευθείας στους πελάτες