Για να τεθούν σε εφαρμογή οι νέες σας ρυθμίσεις, αυτή η ιστοσελίδα θα ανανεωθεί αυτόματα, όταν κάνετε κλικ στο «'Αποθήκευση και κλείσιμο'».

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους λειτουργικότητας, άνεσης και στατιστικής. μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση οποτεδήποτε, κάνοντας κλικ στο «Αλλαγή ρυθμίσεων» Εάν συμφωνείτε για τη χρήση των cookies παρακαλώ κάντε κλικ στο «Ναι, συμφωνώ». Η πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Συμμόρφωση

Συμμόρφωση

Επικοινωνία αναφορικά με τη Συμμόρφωση


Υπεύθυνος Συμμόρφωσης
Robert Bosch A.E.
Ερχείας 37
194 00 Κορωπί

FAQ γύρω από τη Συμμόρφωση

Τήρηση των νομικών απαιτήσεων

Ως μέρος της αξίας της Bosch "Αξιοπιστία, πιστότητα και νομιμότητα," είμαστε ταγμένοι στην απεριόριστη συμμόρφωση με το γράμμα του νόμου. Για να υπογραμμίσουμε τη σημασία αυτής της αρχής, έχουμε συνοψίσει τα βασικά σημεία όλων των κρίσιμων, νομικών και ενδοεπιχειρησιακών κανονισμών στον "Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας" μας. Ο κώδικας εξηγεί γιατί αυτή η αρχή είναι τόσο σημαντική για εμάς και δίνει στους συνεργάτες μας έναν οδηγό για τη συμπεριφορά τους στην καθημερινή εργασία. Θεωρούμε ότι θα συμμορφώνονται απεριόριστα με όλους τους σχετικούς νομικούς και εσωτερικούς κανονισμούς, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι "Βασικές αρχές της κοινωνικής υπευθυνότητας στην Bosch," που εγκρίναμε το 2004. Επίσης, τονίζουμε τη σημασία της αρχής της νομιμότητας με τη συμμετοχή μας στη Διεθνή Διαφάνεια (Transparency International), στην οποία προσχωρήσαμε το 1995.

Λεπτομερής περιγραφή

Για την υλοποίηση του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, η Bosch επεκτείνει αυτή τη στιγμή τον οργανισμό της για παγκόσμια Συμμόρφωση καθιερώνοντας μία εταιρική επιτροπή Συμμόρφωσης και ορίζοντας υπευθύνους επιτήρησης της Συμμόρφωσης στις μεμονωμένες περιοχές. Αυτή η κίνηση ενισχύει τις τωρινές ενέργειες πρόληψης και επιθεώρησης της εταιρείας μας, οι οποίες περιλαμβάνουν την αρχή του διπλού ελέγχου, την ανακύκλωση θέσεων εργασίας σε ευαίσθητους τομείς, τον αυστηρό διαχωρισμό συστημάτων λειτουργίας και παρακολούθησης και τακτικές επιθεωρήσεις. Επιπλέον, ενημερώνουμε όλους τους συνεργάτες παγκοσμίως και θα καθιερώσουμε ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Το νέο σύστημα Συμμόρφωση ολοκληρώνεται με τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης και διευθύνσεις e-mail για αναφορά θεμάτων μη Συμμόρφωσης, όπως και με τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνταν ως τώρα σε τοποθεσίες και προμηθευτές.