Για να τεθούν σε εφαρμογή οι νέες σας ρυθμίσεις, αυτή η ιστοσελίδα θα ανανεωθεί αυτόματα, όταν κάνετε κλικ στο «'Αποθήκευση και κλείσιμο'».

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους λειτουργικότητας, άνεσης και στατιστικής. μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση οποτεδήποτε, κάνοντας κλικ στο «Αλλαγή ρυθμίσεων» Εάν συμφωνείτε για τη χρήση των cookies παρακαλώ κάντε κλικ στο «Ναι, συμφωνώ». Η πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Αναφορά ενός περιστατικού μη Συμμόρφωσης

Συμμόρφωση

Επικοινωνία αναφορικά με τη Συμμόρφωση


Υπεύθυνος Συμμόρφωσης
Robert Bosch A.E.
Ερχείας 37
194 00 Κορωπί

Αναφορά ενός περιστατικού μη Συμμόρφωσης

1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών

Η αναφορά ενός περιστατικού μη Συμμόρφωσης στον υπεύθυνο Συμμόρφωσης γίνεται εθελοντικά. Ωστόσο, λάβετε υπόψη σας ότι μπορούμε να δεχτούμε και να ερευνήσουμε καταγγελίες μόνο εφόσον δηλώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων και ότι συμφωνείτε με τον τρόπο διερεύνησης των αναφορών, όπως περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. Για το λόγο αυτό σας ζητούμε να δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας επιλέγοντας το πλαίσιο "Συμφωνώ" πριν κάνετε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" στο κάτω μέρος της παρούσας Πολιτικής προστασίας δεδομένων. Θα ακολουθήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας που θα χρησιμοποιήσετε.

Μπορείτε να υποβάλετε την αναφορά σας ανώνυμα. Ωστόσο, σας ενθαρρύνουμε να δηλώσετε την ταυτότητά σας. Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχετε γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια.

Εάν καταγγείλετε ένα περιστατικό μη Συμμόρφωσης στον υπεύθυνο Συμμόρφωσης, αυτός θα συγκεντρώσει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες:

  • Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (με δεδομένο ότι δεν υποβάλλετε την αναφορά σας ανώνυμα)
  • Εάν εργάζεστε στην Bosch
  • Το όνομα και άλλα στοιχεία για τα άτομα που κατονομάζετε στην αναφορά σας (π.χ. περιγραφή λειτουργιών, στοιχεία επικοινωνίας)
  • Μια περιγραφή της ανάρμοστης συμπεριφοράς και των συνθηκών του περιστατικού, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου και του τόπου του συμβάντος, του τμήματος της Bosch που αφορά και εάν η διοίκηση είναι ενήμερη σχετικά
  • Τυχόν απορίες που μπορεί να έχετε.

2. Επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών

Τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία που αναφέρετε στον υπευθυνο Συμμόρφωσης θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων της ειδικής γραμμής για θέματα Συμμόρφωσης BOSCH COMPLIANCE HOTLINE. Η BOSCH COMPLIANCE HOTLINE παρέχεται από την Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe (“BOSCH”). Υπεύθυνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία της βάσης δεδομένων όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία που παρέχετε είναι η NAVEX Global Inc., 6000 Meadows Road, Suite 200, Lake Oswego, OR 97035, USA (“NAVEX Global“). Η NAVEX Global διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων εκ μέρους της LRN Corporation, 1100 Glendon Avenue, Suite 700, Los Angeles, CA 90024, USA („LRN“), η οποία με τη σειρά της ενεργεί εκ μέρους της BOSCH.

Οι LRN και NAVEX Global τηρούν τις ονομαζόμενες Αρχές του Ασφαλούς Λιμένα που διασφαλίζουν το επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ, όταν γίνεται μεταφορά των προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ. Μπορείτε να βρείτε τις Αρχές του Ασφαλούς Λιμένα στη διεύθυνση

3. Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες

Για τους σκοπούς επεξεργασίας της αναφοράς σας, τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες διατίθενται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται από τον αρμόδιο υπεύθυνο συμμόρφωσης, την Επιτροπή Συμμόρφωσης και το σχετικό προσωπικό, το τεχνικό προσωπικό της NAVEX Global και τα αρμόδια τμήματα που ορίζει ο υπεύθυνος συμμόρφωσης ή η Επιτροπή Συμμόρφωσης.

Τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία μπορεί επίσης να κοινοποιηθούν στην αστυνομία ή/και σε άλλες έννομες ή ρυθμιστικές αρχές.

Οι σχετικοί φορείς που λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία μπορεί να βρίσκονται στις ΗΠΑ ή σε άλλη χώρα όπου δεν παρέχεται το επίπεδο προστασίας δεδομένων που παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λάβετε υπόψη ότι το άτομο που κατονομάζετε στην αναφορά που υποβάλλετε στον υπεύθυνο Συμμόρφωσης θα ειδοποιηθεί σχετικά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η δική σας ταυτότητα δεν θα αποκαλυφθεί. Ωστόσο, το άτομο που κατονομάζετε στην καταγγελία σας δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση της περιγραφής των εν λόγω συνθηκών που παραθέσατε εσείς στην αναφορά σας.

4. Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών

Τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχετε θα διατηρηθούν για όσο διάστημα απαιτείται για την επεξεργασία της αναφοράς σας (και τη διερεύνηση του ζητήματος από το αρμόδιο τμήμα) ή, εάν προβλέπεται, για όσο διάστημα είναι απαραίτητα για την επιβολή κυρώσεων ή εφόσον απαιτείται να διατηρηθούν για νομικούς λόγους.

5. Περιορισμένη χρήση – όχι για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης!

Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να απευθύνεστε στον υπεύθυνο Συμμόρφωσης μόνο για την αναφορά περιστατικών μη συμμόρφωσης. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή εάν χρειάζεστε άλλου είδους βοήθεια που δεν σχετίζεται με την αναφοράς ενός περιστατικού μη συμμόρφωσης, ανατρέξτε στην τοποθεσία web της Bosch ή στο Bosch Global Net για να βρείτε τον υπεύθυνο επικοινωνίας.