Γιατί στην Bosch

Πράξτε υπεύθυνα

Αγαπάμε τη δουλειά μας και το περιβάλλον μας. Ας σώσουμε και τα δύο για τις μελλοντικές γενιές.

Πράξτε υπεύθυνα

Νιώσατε ποτέ ότι θα θέλατε να στηρίξετε ένα κοινωνικό έργο αλλά δεν είχατε τον χρόνο λόγω της δουλειάς σας;

Με εμάς μπορείτε να στοχεύετε σε μια μακροχρόνια επαγγελματική επιτυχία και ταυτόχρονα να υποστηρίξετε κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα. Η δομή των βασικών μετόχων μας αποτελεί τη βάση της οικονομικής μας δύναμης και ανεξαρτησίας. Το φιλανθρωπικό ίδρυμα Robert Bosch, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, διατηρεί το 92 % των μετοχών της εταιρείας, το 7% βρίσκεται στα χέρια των απογόνων του Robert Bosch και η εταιρεία διατηρεί το υπόλοιπο 1%. Η δομή αυτή εξασφαλίζει ότι η ανεξαρτησία της εταιρείας δεν μπορεί να απειληθεί. Και μας επιτρέπει να εστιάσουμε μακροπρόθεσμα, μια στρατηγική που εξασφάλισε την επιτυχία μας για περισσότερο από 130 χρόνια.

Χάρη στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Robert Bosch, μέρος των κερδών μας πηγαίνει σε σκοπούς που προάγουν την κοινωνική ευημερία. Υποστηρίζουμε κοινωνικά έργα και οργανισμούς. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε τις οικολογικές προκλήσεις της εποχής μας. Η βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και η διατήρηση των πόρων είναι βασικά θέματα της εργασιακής μας καθημερινότητας.

Εκτός από τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις, εργαζόμαστε πάνω στο δικό μας μέλλον και βελτιώνουμε συνεχώς τους εαυτούς μας, τα προϊόντα και τις τεχνολογίες μας. Προσπαθούμε να κρατάμε ευέλικτες τις διαδικασίες μας, να διατηρούμε στενές σχέσεις με τους πελάτες και τους διανομείς μας και να προστατεύουμε το περιβάλλον σε ό,τι κάνουμε – από τον σχεδιασμό μέχρι την παραγωγή και την παράδοση.

Πράξτε υπεύθυνα

Τομείς δραστηριότητας

Η Bosch στην προσπάθειά της να φέρει την ισορροπία ανάμεσα στις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές ανησυχίες εστιάζει σε τέσσερις τομείς δραστηριότητας που άπτονται με τη βιωσιμότητα.

Σύστημα ηλιακής ενέργειας

Περιβάλλον

Περιβάλλον

Με ετήσιους στόχους και συστηματική διαχείριση του περιβάλλοντος μειώνουμε την κατανάλωση πόρων και παράγουμε λιγότερα απορρίμματα στις χώρες που έχουμε παρουσία ανά τον κόσμο. Όσον αφορά τους ελέγχους και τον "Κώδικα Εταιρικής Δεοντολογίας της Bosch" εμπλέκουμε και τους προμηθευτές μας.

Σύστημα ηλιακής ενέργειας
Άνδρας στο εργοστάσιο που κοιτάζει ένα tablet

Προϊόντα

Προϊόντα

Εργαζόμαστε συνεχώς για τη βελτίωση των υλικών μας και της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων μας και επενδύουμε διαρκώς στην έρευνα και την ανάπτυξη των βιώσιμων προϊόντων μας.

Άνδρας στο εργοστάσιο που κοιτάζει ένα tablet
Εργασιακό περιβάλλον στο Renningen της Γερμανίας

Συνεργάτες

Συνεργάτες

Προωθούμε μια εταιρική κουλτούρα η οποία βασίζεται στον σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες μας. Τους δίνει τη δυνατότητα να απελευθερώσουν όλη τη δυναμική τους ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, την ηλικία ή το φύλο τους. Η διαφορετικότητα είναι ένας σημαντικός πυλώνας στην πολιτική του ανθρώπινου δυναμικού μας. Επίσης, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και στην προστασία της υγείας στην εργασία.

Εργασιακό περιβάλλον στο Renningen της Γερμανίας
Τρία άτομα γύρων από ένα τραπέζι

Κοινωνία

Κοινωνία

Η δέσμευσή μας απέναντι στην κοινωνία είναι μέρος της στρατηγικής βιωσιμότητάς μας. Εδώ οι δραστηριότητές μας εστιάζουν κυρίως στην εκπαίδευση σε περιοχές κοντά στα παραρτήματά μας: από την υποστήριξη ανερχόμενων επιστημόνων μέχρι και μακροχρόνια υποστήριξη εκπαιδευτικών έργων σε μειονεκτικές περιοχές ή γειτονιές.

Τρία άτομα γύρων από ένα τραπέζι

Κοινοποιήστε το: