Τομείς απασχόλησης

Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία σε ευκαιρίες απασχόλησης — και βρείτε τη θέση σας σε έναν από τους διάφορους τομείς ενδιαφέροντός μας, επιχειρηματικούς τομείς και χώρες που έχουμε παρουσία ανά τον κόσμο.

Το κατάλληλο ταίριασμα για όλους: οι τομείς ενδιαφέροντός μας

Είμαστε σχεδόν μια από τις εταιρείες ηγέτες στο πεδίο του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) παγκοσμίως. Δείτε σε ποιούς άλλους τομείς προσπαθούμε να παρουσιάσουμε πρωτοπόρες καινοτομίες.

Έρευνα

Έρευνα

Στο Τμήμα Έρευνας και Προηγμένης Μηχανικής μπορείτε να δείτε πώς οι ιδέες σας εφαρμόζονται άμεσα στα προϊόντα. Συμβάλλετε στην εύρεση καινοτόμων λύσεων για εταιρείες και πελάτες που ταυτόχρονα κάνουν τη διαφορά από πλευράς απόδοσης, ποιότητας και αξιοπιστίας. Στο δικό μας κέντρο ερευνας στο Renningen για παράδειγμα, θα βρείτε τον τέλειο εξοπλισμό που θα σας βοηθήσει να αναζητήσετε νέες ιδέες και να προωθήσετε την καινοτόμο δύναμή μας.

Μηχανολογία

Μηχανολογία

Οι απαιτήσεις στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα (συστήματα Ε/Ε) των νέων οχημάτων αυξάνονται ραγδαία. Καθώς ο αριθμός των συστημάτων δικτύων συνεχίζει να μεγαλώνει, η αυξανόμενη ανταλλαγή δεδομένων μέσω της διασυνδεσης των οχημάτων πρέπει να διαχειρίζεται αξιόπιστα.

Στο πεδίο Μηχανολογίας της Bosch θα προωθήσετε νέες λύσεις στον τομέα της αυτοκίνησης και θα συμβάλλετε στην απόδοση του συστήματος ισχύος και στην άνεση των σημερινών οχημάτων.

Το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT)

Το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT)

Το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) προσφέρει αμέτρητες νέες δυνατότητες με τεράστια επιρροή σε σχεδόν κάθε τομέα της καθημερινής μας ζωής — για παράδειγμα στην αυτοκίνηση, την ενέργεια, τη βιομηχανία, τη γεωργία, την υγεία, το σπίτι και την κατασκευή. Για αυτόν τον λόγο κάθε δεύτερη θέση εργασίας στην Bosch ασχολείται με το λογισμικό και το πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε και να το εξελίξουμε.

Μπορείτε να ενταχθείτε στην ομάδα μας εξελίσσοντας το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), κάνοντας τα προϊόντα πιο έξυπνα και δημιουργώντας εντελώς νεες τεχνολογίες.

Βιομηχανία

Βιομηχανία

Με τις λύσεις μας στο Industry 4.0 για διασυνδεδεμένη βιομηχανία, βελτιστοποιούμε την παραγωγή και τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αναπτύσσουμε λύσεις επικοινωνίας των μηχανών μεταξύ τους και ταυτόχρονα αυξάνεται ο ρυθμός παραγωγής και η ασφάλεια. Συγκεντρώνοντας, οπτικοποιώντας και αναλύοντας τη μηχανή, τις διαδικασίες και τα δεδομένα αισθητήρων,μπορείτε να μας βοηθήσετε να παρέχουμε στις εταιρείες έναν ολόκληρο καινούργιο κόσμο ευκαιριών.

Τα λειτουργικά μας τμήματα για μηχανολογία, λογισμικό και IT

Από την εφαρμοσμένη μηχανική και βιομηχανία, μέχρι και τον υλικό εξοπλισμό των υπολογιστών, την Πληροφορική και το λογισμικό — Ενώστε τις δυνάμεις σας μαζί μας, μετατρέποντας τα οράματα του μέλλοντος σε σημαντική τεχνολογία "Τεχνολογία για τη ζωή."

Εφαρμοσμένη Μηχανική

Στην εφαρμοσμένη μηχανική, θα είστε υπεύθυνοι για το στήσιμο του εξοπλισμού και του λογισμικού των μηχανών εσωτερικής καύσης, διασφαλίζοντας για παράδειγμα ότι πληρούνται οι καθορισμένοι στόχοι απόδοσης και εκπομπών. Τα καθήκοντά σας θα περιλαμβάνουν την έναρξη λειτουργίας και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικών μηχανών, τη ρύθμιση παραμέτρων λογισμικού στις μονάδες ελέγχου, τη δοκιμή πρωτοτύπων και το στήσιμο του χώρου δοκιμών καθώς και την εκτέλεση των δοκιμών στις μηχανές. Θα συνεργάζεστε στενά με τμήματα που σχετίζονται με την εργασία σας όπως το τμήμα ανάπτυξης λογισμικού και εξαρτημάτων, με τα εργοστάσιά μας και την περιοχή δοκιμών μας. Επιπλέον, θα διατηρείτε επαφή με τους πωλητές μας — και με τους πελάτες: για παράδειγμα κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων.

Βιομηχανία

Στη βιομηχανία θα σχεδιάζετε και θα βελτιστοποιείτε την παραγωγή των προϊόντων μας σε ένα από τα εργοστάσιά μας. Δουλεύοντας ταυτόχρονα σε διάφορες ομάδες μηχανικών αναπτύσσοντας νεά ανταγωνιστικά προϊόντα, θα είστε συνεχώς επικεντρωμένοι στην ποιότητα, το κόστος και τους πελάτες. Θα αναπτύξετε νέες διαδικασίες, με άλλα σχετικά με το αντικείμενο τμήματα, όπως με την ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών καθώς και με τις προμήθειες. Ως αρμόδιοι για τον σχεδιασμό θα οργανώνετε τις διαδικασίες παραγωγής σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της διαχείρισης ποιότητας και μαζί με το τμήμα εφοδιαστικής αλυσίδας θα αναπτύσσετε τη βέλτιση ακολουθία παραγωγής των προϊόντων μας. Θα αναπτύσσετε νέα μηχανήματα και εξοπλισμό, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα απαιτούμενα μηχανήματα είναι έτοιμα να λειτουργήσουν. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής θα αναλύετε και θα βελτιστοποιείτε τις υπάρχουσες τεχνολογίες παραγωγής και τις αντίστοιχες διαδικασίες.

Ανάπτυξη υλικού εξοπλισμού

Στην ανάπτυξη υλικού εξοπλισμού θα ορίζετε τη λειτουργία, τον σχεδιασμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Θα αναπτύσσετε πρωτότυπα σχέδια, μονάδες και πλατφόρμες χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις διάταξης. Επιπλέον του σχεδιασμού μονάδων ελέγχου καθώς και των αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων θα δημιουργείτε λύσεις για ειδικές απαιτήσεις των πελατών. Δεν θα αναπτύσσετε μόνο εξαρτήματα αλλά θα ελέγχετε και τη λειτουργία τους. Ο ρόλος σας περιλαμβάνει στενή συνεργασία με πολλούς τομείς από την εφαρμοσμένη μηχανική και τη βιομηχανία μέχρι την έρευνα, την ανάπτυξη και τις πωλήσεις.

Πληροφορική

Στον τομέα της πληροφορικής θα εργάζεστε μεταξύ της ηλεκτρολογίας, της επιστήμης των υπολογιστών και της διοίκησης επιχειρήσεων. Θα αναπτύσσετε συστήματα πληροφοριών και επεξεργασίας δεδομένων και θα χειρίζεστε το αντίστοιχο λογισμικό και υλικό εξοπλισμό. Τα καθήκοντά σας θα περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό λύσεων IT, προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες των πελάτων και την προετοιμασία στρατηγικών σχεδιασμών για τον συντονισμό των συστημάτων IT σε όλα τα τμήματα. Θα εργάζεστε στενά με το τμήμα οικονομικού προγραμματισμού, οικονομικών υπηρεσιών, προστασίας δεδομένων και ασφάλειας πληροφοριών καθώς και με και με το τμήμα εσωτερικού ελέγχου. Ακόμη, θα συνεργάζεστε και με το τμήμα πωλήσεων για να αναλαμβάνετε νέα έργα. Επιπλέον της ανάλυσης λειτουργίας και των απαιτήσεων διεπαφής για την επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών, θα έχετε ενεργό ρόλο στις λειτουργίες της διοίκησης.

Ανάπτυξη λογισμικού

Σε αυτόν τον τομέα θα αναπτύσσετε και θα προγραμματίζετε λογισμικό για τις διάφορες λειτουργίες των προϊόντων μας. Δουλεύοντας σε τομείς όπως η τεχνολογία υπολογιστών, η εφαρμοσμένη μηχανική, η ανάπτυξη υλικού εξοπλισμού και οι τεχνικές πωλήσεις, θα παρουσιάσετε αναλύσεις απαιτήσεων και θα αναπτύσσετε λύσεις για συγκεκριμένους χρήστες. Τα καθήκοντά σας θα περιλαμβάνουν προσομοίωση και ανάπτυξη μοντέλων αρχιτεκτονικής λογισμικού καθώς και τη διαχείριση της ανάπτυξης και το σχεδιασμό τους. Επιπλέον της εφαρμογής και της ενσωμάτωσης λογισμικού στα ηλεκτρονικά συστήματα θα ελέγχετε και θα εγκρίνετε το λογισμικό και θα διεξάγετε ελέγχους ποιότητας.

Τα λειτουργικά τμήματα της διοίκησής μας

Από το λογιστήριο και την εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις – υπάρχουν πολλές ανοικτές πόρτες για εσάς. Ανακαλύψτε όλες τις δυνατότητες εργασίας στην Bosch.

Διοικητική, χρηματοοικονομική λογιστική και πιστωτικός έλεγχος

Στα τμήματα διοικητικής και χρηματοοικονομικής λογιστικής, προτεραιότητά σας θα είναι να διασφαλίζετε ότι η διοίκηση έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να λαμβάνει τις κατάλληλες επιχειρηματικές αποφάσεις. Στην ομάδα της χρηματοοικονομικής λογιστικής θα διασφαλίζετε ότι οι οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται συμμορφώνονται με την κείμενη φορολογική νομοθεσία.

Στη διοικητική λογιστική θα εμπλακείτε με τη μηνιαία προετοιμασία των λογαριασμών διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και των ισολογισμών, με τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού για περίοδο δύο ετών, και τη διασφάλιση τριμηνιαίας ενημέρωσης των προβλέψεων προκειμένου να αντικατοπτρίζουν κάθε αλλαγή στην απόδοση της επιχείρησης. Επιπλέον, θα προετοιμάζετε μηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης και θα τις παρουσιάζετε στις υπόλοιπες διοικητικές ομάδες. Οι εκθέσεις θα πρέπει να τεκμηριώνουν τυχόν αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό/προβλεπόμενα αποτελέσματα, να ανιχνεύουν κινδύνους και ευκαιρίες για κάθε τμήμα/εργοστάσιο και να διασφαλίζουν ότι θα λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα, όποτε κριθεί αναγκαίο. Με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιούμε τις ευκαιρίες και περιορίζουμε τους κινδύνους.

Μια από τις βασικές αρμοδιότητές σας στην χρηματοοικονομική λογιστική θα είναι η τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας και η διαχείριση της διαδικασίας ελέγχου στο τέλος του έτους. Άλλα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη διαχείριση του γενικού καθολικού, των πληρωτέων λογαριασμών, των ισολογισμών και την παροχή υποστήριξης στους εσωτερικούς πελάτες σχετικά με θέματα όπως οι εσωτερικοί έλεγχοι και η διαχείριση των πάγιων στοιχείων ενεργητικού.

Στον πιστωτικό έλεγχο τα καθήκοντά σας θα περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της έγκαιρης πληρωμής από τους πελάτες βάσει των συμφωνημένων όρων πληρωμής. Τακτικά διενεργούνται πιστωτικοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα πιστωτικά όρια είναι ενημερωμένα και δεν χρειάζονται προσαρμογή λόγω τυχόν πρόσφατων αλλαγών. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής εσείς και η ομάδα σας διασφαλίζετε τη γρήγορη επαναληπτική διερεύνηση του ζητήματος προκειμένου να περιοριστούν τυχόν κίνδυνοι για την εταιρεία.

Τμήμα προμηθειών

Στο τμήμα προμηθειών θα βρίσκεστε συνεχώς σε αναζήτηση των πιο αξιόπιστων προμηθευτών, της υψηλότερης ποιότητας και της καλύτερης τιμής – τόσο στις εθνικές όσο και στις διεθνείς αγορές. Αυτό εφαρμόζεται για τις πρώτες ύλες, τα ανταλλακτικά, τα εξαρτήματα και τα αναλώσιμα για την παραγωγή των προϊόντων μας καθώς και για τα μηχανήματα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όπως ο εξοπλισμός IT και οι παρεχόμενες υπηρεσίες βάσει συμφωνίας. Τα κύρια καθήκοντα θα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της ποιότητας των προιόντων, τη διενέργεια δοκιμών έγκρισης, τις διεργασίες ελέγχου και τη βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την εύρεση αξιόπιστων προμηθευτών σε νέες αναδυόμενες αγορές και δημιουργία καταλόγου προτιμώμενων προμηθευτών. Θα βελτιστοποιήσετε την ποιότητα και την αποδοτικότητα όλων των παροδόσεων και θα επιλύσετε τυχόν ζητήματα που μπορεί να προκύψουν με τους προμηθευτές. Θα συνεργάζεστε στενά με τα διάφορα τμήματα και θα μάθετε να διαπραγματεύεστε με επιδέξιο τρόπο. Ακόμη θα χειρίζεστε λειτουργικά και στρατηγικά θέματα όπως η συγχώνευση του όγκου των προμηθειών για συγκεκριμένες κατηγορίες προιόντων για ολόκληρη την εταιρεία προκειμένου να διαθέτονται σε καλύτερες τιμές.

Έρευνα και ανάπτυξη

Στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης θα εργάζεστε στον πυρήνα της επιτυχίας μας, δημιουργώντας τις βάσεις για τα καινοτόμα προϊόντα μας, αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες και διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα την ηγετική θέση της εταιρείας μας. Ανάλογα με το πεδίο και την εξειδίκευσή σας, θα εργαστείτε σε ένα από τα τμήματα ανάπτυξής μιας συγκεκριμένης μονάδας. Ένα ευρύ φάσμα πεδίων ανοίγει για εσάς συμπεριλαμβανομένης της νέας παραγωγής και της εναλλακτικής τεχνολογίας μετάδοσης κίνησης, των φωτοβολταϊκών συστημάτων και των υλικών συσσωρευτών καθώς και της μηχανικής των ρευστών και των συστημάτων ηλεκτρονικής ισχύος, της τεχνολογίας υψηλής συχνότητας και του 3D σχεδιασμού – μερικά μόνο από τα τεχνικά και φυσικών επιστημών πεδιά για τα οποία παρέχουμε προηγμένες λύσεις. Αυτό που μπορείτε σίγουρα να περιμένετε είναι ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Ο ρόλος σας θα περιλαμβάνει τη στενή συνεργασία με τμήματα που εργάζονται σε αντίστοιχο πεδίο καθώς και με το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης των πελατών μας.

Σχεδιασμός

Εδώ θα σχεδιάζετε τεχνικά προϊόντα, εξοπλισμό για δοκιμές και ολοκληρωμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές των τμημάτων ανάπτυξης ή βιομηχανίας. Αυτό εκτείνεται από τη λεπτομερή προσαρμογή εξατομικευμένων μικροεξαρτημάτων για την ανάπτυξη προϊόντων, μέχρι τον πλήρη σχεδιασμό εξοπλισμού παραγωγής στον τομέα εξιδεικευμένων μηχανημάτων. Ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της μηχανολογικής διαδικασίας θα ενσωματώσετε όλες τις καθορισμένες λειτουργίες και κατασκευαστικούς παράγοντες στο τελικό σχέδιο. Θα εργαστείτε στενά με άλλα τμήματα (ανάπτυξης, βιομηχανίας, προμηθειών, κατασκευής μηχανημάτων για ειδική χρήση κ.λ.π.) προκειμένου να δημιουργήσετε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα πληρεί όλες τις απαιτήσεις ποιότητας, κόστους και χρόνου.

Τμήμα εφοδιαστικής αλυσίδας

Στο τμήμα εφοδιαστικής αλυσίδας θα είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ομαλής ροής των αγαθών, των υλικών και των πληροφοριών τόσο εντός της εταιρείας όσο και σε όλες τις διεπαφές με τις θυγατρικές, τους πελάτες και τους προμηθευτές μας. Για παράδειγμα θα προγραμματίζετε την προμήθεια πρώτων υλών για τη βιομηχανία και θα διασφαλίζετε ότι τα επίπεδα των αποθεμάτων είναι επαρκή αλλά όχι υπέρμετρα. Ή διαφορετικά μπορείτε να συντονίζετε την αποστολή προϊόντων στους πελάτες, να διαχειρίζεστε και να σχεδιάζετε το σύνολο των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εργασία σας θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατηγικών που βασίζονται στο IT για προμήθειες, μεταφορά, διαχείριση απογραφής και κατασκευών — πάντοτε σε συνεργασία με διάφορες εσωτερικές επαφές, πελάτες και παρόχους υπηρεσιών.

Μάρκετινγκ

Στο μάρκετινγκ, θα συνεργάζεστε με διάφορα τμήματα με σκοπό τον σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών για την ανάπτυξη και την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Γνωρίζοντας ότι οι αποφάσεις σας είναι σημαντικές ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικές ομάδες ενδιαφέροντος αντιλαμβάνονται τα εμπορικά μας σήματα, θα αναλύετε ενεργά νέα πεδία επιχειρηματικότητας και θα αναπτύσσετε βέλτιστες στρατηγικές τιμολόγησης, θα εξετάζετε προσεκτικά τυχόν εμπόδια στη λειτουργία των προμήθειών και θα προτείνετε μέτρα προκειμένου να ξεπεραστούν. Εν ολίγοις, ο ρόλος σας θα είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες και οι προσδοκίες τους βρίσκονται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε.

Ανθρώπινο δυναμικό

Στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, θα είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση, την εύρεση και τη διατήρηση των σωστών ανθρώπων, καθώς και την εξέλιξη των προσωπικών και επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. Η εργασία σας μπορεί να είναι είτε διεκπαιρεωτικής, είτε στρατηγικής φύσης. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να ασχολείστε με οργανωσιακά ζητήματα, με την σύνταξη συμβάσεων ή τον υπολογισμό αποζημιώσεων. Θα μπορούσατε επίσης να εργάζεστε στην οργανωσιακή ανάπτυξη και να υποστηρίζετε τις διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών. Θα γίνετε αξιόπιστοι σύμβουλοι σε όλα τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού, δουλεύοντας στενά με δημόσιες αρχές, συμβούλια εργαζομένων, κολέγια και πανεπιστήμια, παρόχους υπηρεσιών καθώς και με τα κεντρικά της εταιρείας μας και με εξιδεικευμένα τμήματα αυτής.

Διοίκηση ποιότητας

Στη διοίκηση ποιότητας, θα διασφαλίζετε ότι τα προϊόντα μας κερδίζουν επάξια το όνομα Bosch. Θα συνεργάζεστε με πολλά τμήματα — από το τμήμα ανάπτυξης, σχεδιασμού και βιομηχανίας μέχρι το τμήμα εφοδιαστικής αλυσίδας, προμηθειών και πωλήσεων. Επιπλέον θα διατηρείτε επαφή με πελάτες και προμηθευτές και θα τους συμβουλεύετε σε θέματα ποιότητας και εξασφάλισης της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας. Για παράδειγμα θα επιθεωρείτε και θα δοκιμάζετε αγαθά και προϊόντα χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένες μεθόδους ποιότητας. Η διενέργεια ελέγχων — τόσο εσωτερικά όσο και σε προμηθευτές – θα είναι μία ακόμη σημαντική όψη της θέσης εργασίας σας. Θα αναλύετε συστήματα και διαδικασίες όσον αφορά την ποιότητά τους και θα αξιολογείτε τα αποτελέσματα σε εκθέσεις.

Προσομοίωση

Στην προσομοίωση, θα προβλέπετε πώς συμπεριφέρονται τα προϊόντα, τα υλικά και τα συστήματα υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει εξέταση της αντίδρασης ενός εξαρτήματος σε υψηλές θερμοκρασίες ή υψηλή πίεση, τη δυναμική πολυσωματικών συστημάτων, τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε μονάδες ελέγχου και αισθητήτες ή ενεργοποιητές, την κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου σε ηλεκτρομαγνητικά εξαρτήματα ή τη λειτουργία μιας διαδικασίας. Θα προσομοιώνετε αυτές τις συνθήκες χρησιμοποιώντας προγράμματα σε υπολογιστές και θα εφαρμόζετε τα αποτελέσματα σε αλγορίθμους και στατιστικά μοντέλα για τη δημιουργία συστημάτων, διαδικασιών και εξαρτημάτων. Θα συλλέγετε ανεξάρτητα δεδομένα σχετικά με την προσομοίωση π.χ. για τις φυσικές ιδιότητες του υλικού ή σε περιβαλλοντικές συνθήκες που ορίζει ο πελάτης. Στη συνέχεια θα βοηθάτε στην επιβεβαίωση των μοντέλων προσομοίωσης με μετρήσεις και δοκιμές. Εάν απασχοληθείτε στη μεθοδολογία της μηχανικής, θα εργάζεστε μεταξύ των τομέων της ανάπτυξης, του σχεδιασμού, των εφαρμογών, των δοκιμών και της βιομηχανίας.

Τεχνικές πωλήσεις

Στο τμήμα τεχνικών πωλήσεων, θα έχετε ζωτικής σημασίας επαφή με τους πελάτες μας ΚΠΕ. Γενικά, θα χτίσετε μακροχρόνιες σχέσεις με αυτούς τους πελάτες. Οι επαφές σας θα είναι με τα τμήματα προμηθειών, ανάπτυξης, διαχείρισης έργου και διοίκησης ποιότητας. Επιπλέον, όχι μόνο θα παρέχετε τεχνικές και εμπορικές συμβουλές σε υπάρχοντα έργα,αλλά θα στοχεύετε και θα αξιοποιείτε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα σημαντικά καθήκοντα είναι η ανάπτυξη στρατηγικών πώλησης στην ομάδα σας, καθώς και η ανάληψη ευθύνης για την τιμολόγηση και την ποιότητα συγκεκριμένων προϊόντων, συστημάτων ή υπηρεσιών. Σε όλα τα καθήκοντά σας θα συνεργάζεστε στενά με εξιδεικευμένα τμήματα — από το τμήμα ελέγχου, προμηθειών και μάρκετινγκ μέχρι το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης, θα διαπραγματεύεστε θέματα πόρων και τιμολόγησης προς το συμφέρον των πελατών σας.

Εταιρική επικοινωνία και Δημόσιες σχέσεις

Στο τμήμα εταιρικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, θα διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της εικόνας της εταιρείας — τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Για παράδειγμα θα ενημερώνετε τους συνεργάτες με τις τελευταίες πληροφορίες και θα κοινοποιείτε ποικίλα θέματα στρατηγικής φύσεως. Εκτός της εταιρείας, θα καλλιεργείτε μια θετική εικόνα για την εταιρεία. Θα διασφαλίζετε τη συνεχή, πληροφοριακή ενημέρωση με τη βοήθεια μέσων που ποικίλουν από φυλάδια μέχρι ιστοτόπους. Θα πληροφορείτε τα μέσα ενημέρωσης για τα σημαντικά νέα, θα δημιουργείτε δίκτυα και θα εδραιώνετε σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες, εταίρους και δημοσιογράφους. Δουλεύοντας στενά με τη Διοίκηση και με άλλα τμήματα, θα συντονίζετε τους παρόχους υπηρεσιών όπως τα πρακτορεία, τους συγγραφείς και τους τυπογράφους.

Εμπορικές πωλήσεις

Στο τμήμα εμπορικών πωλήσεων, θα είστε υπεύθυνοι για την επιτυχία μιας συγκεκριμένης περιοχής πωλήσεων. Θα σχεδιάζετε και θα συντονίζετε τα οικονομικά και τα εμπορικά ζητήματα και θα διασφαλίζετε ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι των πωλήσεων και των κερδών. Θα εργάζεστε στο πεδίο των πωλήσεων ή μπορεί ακόμη να ηγήστε μιας ομάδας πωλήσεων και να διαχειρίζεστε βασικούς και μεγάλους πελάτες. Ζωτικής σημασίας είναι επίσης η απόκτηση νέων πελατών, η διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνητικών, η ανάπτυξη κερδοφόρας τιμολογιακής πολιτικής και ακολούθως ο συντονισμός των απαραίτητων διαδιακασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, θα παρακολουθείτε συνεχώς την αγορά και τους ανταγωνιστές και θα αναπτύσσετε τις κατάλληλες στρατηγικές πώλησης. Η εδραίωση στενών δεσμών με τους αντίστοιχους διαμορφωτές κοινής γνώμης, μέσα, πελάτες και ανάδειξη της παρουσίας μας στην περιοχή — για παράδειγμα σε εκδηλώσεις ή εκθέσεις διανομέων — είναι σημαντικά για την απόδοσή σας. Εκτός αυτού θα συνεργάζεστε με άλλες μονάδες και τμήματα σε θέματα όπως η ανάλυση απαιτήσεων των πελατών, η υποστήριξη πωλήσεων για νέα προϊόντα και η ανάλυση αποκλίσεων προϋπολογισμού.

Πωλήσεις στον βιομηχανικό κλάδο

Στις πωλήσεις βιομηχανικού κλάδου, θα αποκτήσετε και θα συμβουλεύετε πελάτες που ανήκουν σε εξιδεικευμένο τεχνολογικό πεδίο μιας συγκεκριμένης περιοχής ή βιομηχανίας. Θα διαχειρίζεστε βασικούς λογαριασμούς πελατών και θα χειρίζεστε ολόκληρα έργα — από την προετοιμασία των προσφορών μέχρι και την παροχή υποστήριξης μετά την πώληση. Επιπλέον, θα παρατηρείτε και θα αναλύετε την αγορά και θα εντοπίζετε συστηματικά τις τάσεις καθώς και θα αναγνωρίζετε νέες δυνατότητες πωλήσεων και θα εφαρμόζετε στρατηγικές αυξημένης διείσδυσης στην αγορά. Τα καθήκοντά σας θα περιλαμβάνουν επίσης τη διαπραγμάτευση τιμών, τον συντονισμό νέων έργων, την υποστήριξη του μάρκετινγκ και την εκπαίδευση συμβούλων πωλήσεων.

Τέσσερις επιχειρηματικοί τομείς, ένας στόχος: Η δημιουργία του μέλλοντος

Η Bosch είναι μια κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας και υπηρεσιών. Δείτε σε ποιους τομείς μπορείτε να εδραιώσετε νέα τεχνικά επιτεύγματα.

Δοκιμή αυτόνομου αυτοκινήτου

Αυτοκίνηση

Θέλετε να μας βοηθήσετε να διαμορφώσουμε το μέλλον της αυτοκίνησης;

Ως ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος προμηθευτής για μηχανοκίνητα οχήματα παγκοσμίως συμβάλλουμε στο να γίνει η οδήγηση ασφαλέστερη, πιο καθαρή και αποδοτικότερη όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμων. Αναπτύξτε μαζί μας τεχνολογίες στον τομέα της αυτοκίνησης και εμπλακείτε στην ανάπτυξη του αυτοκινήτου χωρίς οδηγό, καθώς και σε λύσεις εξοπλισμού και λογισμικού ώστε να δημιουργήσουμε αποτελεσματικότερες χρεώσεις και σύστημα επικοινωνιακών υποδομών για την ηλεκτροκίνηση.

Δοκιμή αυτόνομου αυτοκινήτου
Εργαστείτε στο εργοστάσιο του μέλλοντος

Βιομηχανική τεχνολογία

Θέλετε να βοηθήσετε στην βελτίωση της νοημοσύνης των εργοστασίων;

Διασυνδεδεμένα μηχανήματα, αυτοελεγχόμενα συστήματα και καινοτόμες τεχνολογίες συσκευασίας — στον τομέα της βιομηχανικής τεχνολογίας, είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με τη βοήθεια των αισθητήρων MEMS και άλλων επιτευγμάτων της Bosch θα ορίσετε μαζί μας νέα όρια όσον αφορά τις δυνατότητες του Industry 4.0 και θα επιτύχετε κάνοντας τον κλάδο της βιομηχανίας αποδοτικότερο και πιο βιώσιμο.

Εργαστείτε στο εργοστάσιο του μέλλοντος
Ηλεκτρικά εργαλεία για επαγγελματίες

Καταναλωτικά αγαθά

Θέλετε να συμβάλλετε στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων;

Η Bosch προσφέρει εδώ και πολλά χρόνια μεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών εργαλείων και οικιακών συσκευών. Μαζί σας προχωράμε στο επόμενο επίπεδο: Διασυνδέοντας τα προϊόντα μας δίνουμε στους καταναλωτές την ευκαιρία να ελέγχουν τα σπίτια τους ακόμη και όταν δεν βρίσκονται σε αυτά, κάνοντας τη ζωή πιο ασφαλή, πιο άνετη και ενεργειακά αποδοτικότερη.

Ηλεκτρικά εργαλεία για επαγγελματίες
Το σύστημα έξυπνου σπιτιού της Bosch εν δράσει

Ενέργεια και τεχνολογία κτηρίων

Θέλετε να συμβάλλετε στο να γίνει η ζωή πιο έξυπνη παγκοσμίως;

Αναζητούμε συνεχώς νέες λύσεις για να κάνουμε τα κτίρια πιο έξυπνα και πιο αποδοτικά. Ως υπάλληλος της Bosch θα εργάζεστε σε έξυπνα συστήματα κλιματισμού και τεχνολογίας θέρμανσης καθώς και σε συστήματα παρακολούθησης με βίντεο και συστήματα πυροπροστασίας. Με τα επιτεύγματα μας στο πεδίο του έξυπνου σπιτιού, βρίσκουμε τρόπους να συνδέουμε τις συσκευές και να κάνουμε τη ζωή και την εργασία πιο άνετες και πιο ασφαλής για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Το σύστημα έξυπνου σπιτιού της Bosch εν δράσει

Ανακαλύψτε το νέο εργασιακό σας περιβάλλον

Κοιτάξτε γύρω σας και δείτε πώς φαίνεται η νέα σας γειτονιά ακόμη και πριν ξεκινήσετε στη νέα θέση εργασίας σας.

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Οι θέσεις εργασίας μας παγκοσμίως

Εφόσον η Bosch είναι μια εταιρεία παγκοσμίου βεληνεκούς, μπορείτε να πραγματοποιήσετε με εμάς τα επαγγελματικά σας σχέδια οπουδήποτε στον κόσμο. Ανακαλύψτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας μας σε όλο τον κόσμο και βρείτε την εργασία που σας ταιριάζει απόλυτα.

Κοινοποιήστε το: