Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Η Bosch στην Ελλάδα

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Robert Bosch Μονοπρόσωπη Α.Ε.

H Robert Bosch Μονοπρόσωπη Α.Ε. (κάτωθι αναφερόμενη ως “Bosch”, “Eμείς” ή “Eμάς”) σας ευχαριστεί για την επίσκεψη σας στις ιστοσελίδες μας και τις εφαρμογές κινητού (όλα από κοινού επίσης «διαδικτυακή προσφορά») όπως και το ενδιαφέρον σας προς την εταιρεία μας και τα προϊόντα μας.

 

1. Η Bosch σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Η προστασία της ιδιωτικότητά σας κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όπως και η προστασία όλων των επιχειρηματικών δεδομένων είναι πρώτιστο μέλημα για εμάς το οποίο λαμβάνουμε υπόψη στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψη σας στις διαδικτυακές προσφορές μας εμπιστευτικά και μόνο σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών συνιστούν ουσιώδες μέρος της εταιρικής πολιτικής μας.

 

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η Robert Bosch Μονοπρόσωπη Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα ακόλουθα:

Robert Bosch Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Οδός Ερχείας 37
ΤΚ: 19400, Κορωπί, Αττική

Τηλ. +302105701200
contact.RBGR@gr.bosch.com

 

3. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

3.1 · Κατηγορίες των υπό επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου)) υπόκεινται σε επεξεργασία.

3.2. · Αρχές επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα συνιστούν πληροφορίες που αφορούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, για παράδειγμα ονόματα, διευθύνσεις, τηλεφωνικοί αριθμοί ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο όταν υπάρχει νομική βάση προς τούτο ή εάν μας έχετε δώσει την συγκατάθεση σας, π.χ. στο πλαίσιο μιας εγγραφής.

3.3 · Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Οι εξουσιοδοτημένοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών και εμείς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

3.3.1 · Παροχή αυτής της διαδικτυακής προσφοράς

 • Νομική βάση: Κατά κύριο λόγο, έννομο συμφέρον για την εκ μέρους μας απευθείας προώθηση, στο μέτρο που αυτή εκτελείται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και του νόμου περί ανταγωνισμού.

3.3.2 · Σε απάντηση ερωτημάτων χρηστών στο πλαίσιο μίας φόρμας επικοινωνίας

 • Νομική βάση: Κατά κύριο λόγο, έννομο συμφέρον για την εκ μέρους μας απευθείας προώθηση και την βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, στο μέτρο που αυτή εκτελείται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και του νόμου περί ανταγωνισμού σχετικά με την εκτέλεση μιας σύμβασης και την συγκατάθεση.

3.3.3 · Προσδιορισμός δυσλειτουργιών και για λόγους ασφαλείας

 • Νομική βάση: Εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων μας στο πεδίο της ασφάλειας των δεδομένων και κυρίως, έννομο συμφέρον στην αποκατάσταση των δυσλειτουργιών και την ασφάλεια των προσφορών μας.

3.3.4 · Η δική μας διαφήμιση και η αντίστοιχη τρίτων μερών όπως και η έρευνα αγοράς και δειγματοληπτική μέτρηση στο μέτρο που επιτρέπεται από τον νόμο με νομική βάση την συγκατάθεση.

 • Νομική βάση: Συγκατάθεση ή κατά κύριο λόγο, έννομο συμφέρον για την εκ μέρους μας απευθείας προώθηση, στο μέτρο που αυτή εκτελείται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και του νόμου περί ανταγωνισμού.

3.3.5 · Διαφύλαξη και προάσπιση των δικαιωμάτων μας

 • Νομική βάση: Έννομο συμφέρον εκ μέρους μας για την άσκηση και προάσπιση των δικαιωμάτων μας.

3.3.6 · Σε απάντηση ερωτημάτων χρηστών στο πλαίσιο ενός chatbot

 • Στο πλαίσιο αυτού του ιστότοπου, σας δίνουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε με την Bosch μέσω συνομιλίας. Κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα συνομιλίας αποθηκεύονται για λόγους ποιότητας και εξυπηρέτησης. Αυτά τα δεδομένα θα διαγραφούν αυτόματα μετά από 6 μήνες.
  (Νομική βάση: Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων ή έννομο συμφέρον για τη βελτίωση των προϊόντων / υπηρεσιών)

3.4 · Αρχεία καταγραφής

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, ορισμένες πληροφορίες θα διαβιβάζονται αυτόματα από τον διαδικτυακό φυλλομετρητή σας (Internet browser) και θα αποθηκεύονται από εμάς στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής.

Αποθηκεύουμε τα αρχεία καταγραφής για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και για λόγους ασφαλείας (π.χ. για την έρευνα αποπειρών επιθέσεων) για μικρό χρονικό διάστημα και τα διαγράφουμε στην συνέχεια. Εάν η περαιτέρω διατήρηση των αρχείων καταγραφής είναι απαραίτητη για λόγους απόδειξης, αυτά θα εξαιρούνται από την διαγραφή μέχρι την τελική αποσαφήνιση του αντίστοιχου συμβάντος και θα μπορούν να παραδίδονται στις ανακριτικές αρχές σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται (χωρίς ή χωρίς την πλήρη (ΙΡ) διεύθυνση πρωτοκόλλου του διαδικτύου) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.3.4 «Η δική μας διαφήμιση και η αντίστοιχη τρίτων μερών όπως και η έρευνα αγοράς και δειγματοληπτική μέτρηση στο μέτρο που επιτρέπεται από τον νόμο με νομική βάση την συγκατάθεση.» τα οποία χρησιμοποιούνται επίσης για λόγους ανάλυσης.

Οι ακόλουθες πληροφορίες, ειδικότερα, αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής:

 • ΙΡ διεύθυνση (διεύθυνση πρωτοκόλλου του διαδικτύου) της τερματικής συσκευής μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στην διαδικτυακή προσφορά.
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στην διαδικτυακή προσφορά (η λεγόμενη ως διεύθυνση URL προέλευσης ή παραπομπής)
 • Όνομα του παρόχου υπηρεσιών μέσω του οποίου είναι εφικτή η πρόσβαση στην διαδικτυακή προσφορά.
 • Το όνομα των ανακτούμενων αρχείων ή πληροφοριών.
 • Ημερομηνία και ώρα καθώς και διάρκεια πρόσβασης.
 • Όγκος μεταφερόμενων δεδομένων.
 • Λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες του χρησιμοποιούμενου περιηγητή διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων (add-ons)(π.χ. για το flash player).
 • Κωδικός κατάστασης http (π.χ. «Επιτυχές ερώτημα» ή «Το αιτούμενο αρχείο δεν βρέθηκε»)

3.5 · Παιδιά

Αυτή η Διαδικτυακή Προσφορά δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω από την ηλικία των 16 ετών.

3.6 · Διαβίβαση δεδομένων

3.6.1 · Διαβίβαση δεδομένων σε κάθε αρμόδιο τρίτο

Θα διαβιβάσουμε κατά κύριο λόγο μόνο τα προσωπικά δεδομένα σας προς κάθε αρμόδιο τρίτο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης, ή εμείς ή το τρίτο μέρος έχει ζωτικό έννομο συμφέρον στην διαβίβαση ή έχετε χορηγήσει την συγκατάθεση σας. Θα βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις νομικές βάσεις στην παράγραφο «Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις» (βλ. αρ. 3.3.). Ως τρίτα μέρη μπορούν να είναι άλλες εταιρείες του Ομίλου Bosch. Θα υπάρχει σχετική επεξήγηση στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εάν τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στην βάση μιας απολύτως δικαιολογημένης ανησυχίας.

Επίσης, προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται σε άλλα αρμόδια μέρη, εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι προς τούτο δυνάμει νομοθετικών διατάξεων ή σε εκτέλεση διοικητικής ή δικαστικής απόφασης.

3.6.2 · Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε παρόχους υπηρεσιών

Αναθέτουμε έργα όπως υπηρεσίες προωθητικών ενεργειών (marketing), προγραμματισμού, καταχώρισης δεδομένων και ειδικές τηλεφωνικές υπηρεσίες σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Έχουμε επιλέξει αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών με την μέγιστη επιμέλεια και τους ελέγχουμε σε τακτική βάση, ειδικότερα όσον αφορά στον συνετό χειρισμό και την προστασία των δεδομένων που αποθηκεύονται από αυτούς. Όλοι οι πάροχοι δεσμεύονται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται στις προβλέψεις του νόμου. Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να είναι επίσης άλλες εταιρείες του Ομίλου Bosch.

3.6.3 · Διαβίβαση σε αποδέκτες εκτός ΕΟΧ

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σε αποδέκτες οι οποίοι βρίσκονται εκτός ΕΟΧ, στις λεγόμενες τρίτες χώρες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πριν την διαβίβαση διασφαλίζουμε ότι είτε ο αποδέκτης των δεδομένων παρέχει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή ότι έχετε χορηγήσει την συγκατάθεση σας για την διαβίβαση. Δικαιούστε να λαμβάνετε μια κατάσταση των αποδεκτών από τρίτες χώρες και ένα αντίγραφο των ειδικά συμφωνημένων όρων που διασφαλίζουν ένα επαρκές επίπεδο ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων. Για αυτό τον σκοπό, παρακαλώ ανατρέξτε στις δηλώσεις που έχουν αποτυπωθεί στην παράγραφο «Επικοινωνία» (βλ. αρ. 14).

Μπορείτε να αποκτήσετε από εμάς μια εικόνα των αποδεκτών από τρίτες χώρες και ένα αντίγραφο των συμφωνηθέντων όρων για την διασφάλιση ενός επαρκούς επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Σχετικά παρακαλώ χρησιμοποιείστε τις πληροφορίες που διαλαμβάνονται στην παράγραφο «Αρμόδια αρχή και επικοινωνία» (βλ. αρ. 2).

3.7 · Διάρκεια αποθήκευσης, περίοδοι διατήρησης

Κατ’ αρχήν, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο χρειαστεί για την παροχή της διαδικτυακής προσφοράς μας και τις σχετικές υπηρεσίες ή όταν έχουμε έννομο συμφέρον για περαιτέρω αποθήκευση (π.χ. μετά την εκπλήρωση μιας σύμβασης, ενδέχεται να έχουμε έννομο συμφέρον για προώθηση μέσω ταχυδρομείου). Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με την εξαίρεση αυτών των δεδομένων που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρεώσεων (π.χ. ως αποτέλεσμα φορολογικών και εμπορικών περιόδων διατήρησης, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε έγγραφα όπως συμβάσεις και τιμολόγια για ορισμένο χρονικό διάστημα).

 

4. Χρήση των cookies

Στο πλαίσιο των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, τα cookies και οι μηχανισμοί παρακαλούθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να αποθηκευθούν στην συσκευή σας κατά την επίσκεψη σας στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Ο εντοπισμός είναι δυνατός με την χρήση διαφορετικών τεχνολογιών. Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες κατά την διάρκεια ανάλυσης των αρχείων καταγραφής.

Είναι εν γένει πιθανό να χρησιμοποιείτε την διαδικτυακή υπηρεσία χωρίς τα cookies τα οποία εξυπηρετούν μη τεχνικούς σκοπούς.

4.1. · Τεχνικώς απαραίτητα cookies

Ως τεχνικώς απαραίτητα cookies νοούνται τα cookies χωρίς τα οποία η τεχνική παροχή της διαδικτυακής υπηρεσίας δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Αυτά περιλαμβάνουν π.χ. τα cookies που αποθηκεύουν δεδομένα για την διασφάλιση ομαλής αναπαραγωγής βιντεοσκοπημένων ή ηχογραφημένων πλάνων.

Τέτοια cookies θα διαγραφούν όταν αποχωρήσετε από την ιστοσελίδα.

4.2. · Απενεργοποίηση των cookies που δεν είναι τεχνικώς απαραίτητα

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies που δεν είναι τεχνικώς απαραίτητα, παρακαλώ απενεργοποιήσετε τα cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.

 

5. Google

5.1 · Χάρτες Google (Google Maps)

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών «Χάρτες Google» (Google Maps) μέσω μιας διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API). Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Για την χρήση των λειτουργιών της Google Maps είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε την διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (IP) . Αυτή η πληροφορία συνήθως διαβιβάζεται σε ένα διακομιστή (server) της Google Ireland Limited, στην Ιρλανδία και αποθηκεύεται εκεί. Ο πάροχος αυτής της σελίδας δεν ασκεί καμία επιρροή στην διαβίβαση δεδομένων.

 

6. Δίκτυο διανομής περιεχομένου της Microsoft Azure

Για τη βελτιστοποίηση του χρόνου φόρτωσης αυτού του δικτυακού τόπου χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Azure Content Delivery Network (CDN). Οι πάροχοι είναι η Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 ΗΠΑ και η Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18, Ιρλανδία.

Η υπηρεσία CDN βοηθά στην παροχή του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου — ιδιαίτερα μεγάλων αρχείων πολυμέσων, όπως γραφικά, κείμενο ή σενάρια — πιο γρήγορα με τη βοήθεια ενός δικτύου γεωγραφικά κατανεμημένων διακομιστών, μειώνοντας έτσι τους χρόνους φόρτωσης.

Η χρήση της υπηρεσίας CDN συνιστά κυρίαρχο κατά νόμο συμφέρον υπό την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 σημείο στ) του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR) για την αποτελεσματική παροχή του δικτυακού μας τόπου.

Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στις ΗΠΑ. Η διαβίβαση βασίζεται στις ευρωπαϊκές τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες όπου η Microsoft δεσμεύεται να συμμορφώνεται προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική απορρήτου σε σχέση με την υπηρεσία CDN της Microsoft είναι διαθέσιμες εδώ: https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/. Η πολιτική απορρήτου της Microsoft βρίσκεται εδώ: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

 

7. Πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης (Social plugins)

Στην διαδικτυακή προσφορά μας, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης (social plugins) διαφορετικών διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων. Αυτά θα περιγραφούν ξεχωριστά σε αυτή την παράγραφο.

Κατά την λειτουργία των προσθέτων, ο διαδικτυακός φυλλομετρητής σας θα δημιουργήσει μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές (servers) του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου. Με το παρόν, ο σχετικός πάροχος αποκτά την πληροφορία ότι ο διαδικτυακός φυλλομετρητής σας έχει κατατάξει την αντίστοιχη σελίδα της διαδικτυακής προσφοράς μας, ακόμα και εάν δεν κατέχετε ένα λογαριασμό χρήστη με τον πάροχο ή δεν είστε επί του παρόντος εγγεγραμμένος στον πάροχο. Τα αρχεία καταγραφής (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ) διαβιβάζονται απευθείας από τον διαδικτυακό φυλλομετρητή σας σε ένα διακομιστή του αντίστοιχου παρόχου όπου αποθηκεύονται εάν αυτό είναι απαραίτητο. Η έδρα του παρόχου ή του/της διακομιστή/ διακομίστριας ενδέχεται να βρίσκονται εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ (π.χ. στις ΗΠΑ).

Τα πρόσθετα αντιπροσωπεύουν αυτοτελείς επεκτάσεις των παρόχων των κοινωνικών δικτύων. Συνεπώς, δεν ασκούμε καμία επιρροή ως προς το εύρος των δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται από τους παρόχους των κοινωνικών δικτύων μέσω των προσθέτων.

Ο σκοπός και το εύρος της συλλογής, η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων από το κοινωνικό δίκτυο και τα σχετικά δικαιώματα σας και οι επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία της ιδιωτικής σας σφαίρας μπορούν να εντοπιστούν στα σημειώματα προσωπικών δεδομένων του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τα αντίστοιχα πρόσθετα εάν δεν επιθυμείτε οι πάροχοι κοινωνικών δικτύων να αποκτούν δεδομένα αναφορικά με την διαδικτυακή προσφορά ή να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα.

7.1 · Κοινωνικά πρόσθετα με την λύση των 2 κλικ

Με την λεγόμενη λύση των 2 κλικ, σας προστατεύουμε από την καταγραφή των επισκέψεων σας στις ιστοσελίδες μας και την αξιολόγηση τους από τους παρόχους κοινωνικών δικτύων. Όταν επισκέπτεστε μία σελίδα της διαδικτυακής μας προσφοράς που περιλαμβάνει τέτοια πρόσθετα, αυτά αρχικά απενεργοποιούνται. Τα πρόσθετα δεν ενεργοποιούνται μέχρι να πατήσετε το σχετικό κουμπί.

7.2 · Κοινωνικά πρόσθετα του Facebook

Το Facebook παρέχεται από την Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook").

Θα βρείτε κατάσταση των προσθέτων από το Facebook και την απεικόνιση τους εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_EN; θα βρείτε πληροφορίες στην προστασία δεδομένων στο Facebook εδώ: http://www.facebook.com/policy.

7.3 · Κοινωνικά πρόσθετα από το Instagram

Το Instagram παρέχεται από την Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Instagram").

Βρείτε την κατάσταση πρόσθετων από το Instagram's εδώ: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; βρείτε πληροφορίες στην προστασία δεδομένων στο Instagram εδώ: https://help.instagram.com/155833707900388/.

7.4 · Κοινωνικά πρόσθετα από το LinkedIn

Το LinkedIn παρέχεται από το LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (“LinkedIn”). Θα βρείτε μια κατάσταση των προσθέτων από το LinkedIn και την απεικόνιση τους εδώ: https://developer.linkedin.com/plugins. Πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο LinkedIn θα βρείτε εδώ: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

8. YouTube

Αυτή η διαδικτυακή προσφορά χρησιμοποιεί την πλατφόρμα βίντεο YouTube, που παρέχεται από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („YouTube”). Το YouTube είναι μια πλατφόρμα η οποία επιτρέπει την αναπαραγωγή οπτικοακουστικών αρχείων.

Εάν επισκεφθείτε μια αντίστοιχη σελίδα της προσφοράς μας, η συσκευή αναπαραγωγής YouTube θα δημιουργήσει μια σύνδεση με το YouTube ώστε το οπτικοακουστικό αρχείο να μεταδοθεί και να αναπαραχθεί. Εν μέσω της διαδικασίας, προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται επίσης στο YouTube ως τον υπεύθυνο φορέα. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων από το YouTube.

Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το εύρος και τον σκοπό των υπό συλλογή δεδομένων, ως προς την περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση των δεδομένων σας από το YouTube, ως προς τα δικαιώματα σας και τις εναλλακτικές ρυθμίσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας μπορούν να εντοπιστούν στην πολιτική απορρήτου του YouTube.

 

9. Ενημερωτικό δελτίο με πρότερη συγκατάθεση (opt-in). Δικαίωμα ανάκλησης

Στο πλαίσιο των Διαδικτυακών Προσφορών μας μπορείτε να εγγραφείτε σε ενημερωτικά δελτία. Παρέχουμε την λεγόμενη επιλογή διπλής συγκατάθεσης που σημαίνει ότι θα στείλουμε ενημερωτικό δελτίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όπως π.χ. WhatsApp), μήνυμα (SMS) ή ειδοποιήσεις ώθησης (push notification) μόνο αφού έχετε επιβεβαιώσει ρητά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ενημερωτικού δελτίο σε εμάς πατώντας στον σύνδεσμο της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία, μπορείτε να σταματήσετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή ανακαλώντας την συγκατάθεση σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας στα ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος πατώντας τον σύνδεσμο που αποστέλλεται στο αντίστοιχο ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα ή στις ρυθμίσεις διαχείρισης της διαδικτυακής προσφοράς. Εναλλακτικά, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναγράφονται στην παράγραφο «Επικοινωνία».

 

10. Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Η διαδικτυακή προσφορά μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) σε ιστοσελίδες τρίτων μερών - παρόχους που δεν είναι συνδεδεμένοι με εμάς. Αφού πατήσετε τον σύνδεσμο, δεν θα έχουμε πλέον καμία σχέση με την συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση κάθε προσωπικού δεδομένου που διαβιβάζεται σε τρίτα μέρη μετά το πάτημα του συνδέσμου (για παράδειγμα, η διεύθυνση ΙΡ ή η διεύθυνση της ιστοσελίδας στην οποία βρίσκεται ο σύνδεσμος), καθότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την συμπεριφορά τρίτων. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία τέτοιου είδους προσωπικών δεδομένων από τρίτους.

 

11. Ασφάλεια

Το προσωπικό μας και οι εξουσιοδοτημένες από εμάς εταιρείες παροχής υπηρεσιών είναι υποχρεωμένες να διατηρούν την μυστικότητα και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα επαρκές επίπεδο προστασίας και προκειμένου να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία διαχειριζόμαστε ειδικά από τον κίνδυνο της χωρίς δόλο ή παράνομης καταστροφής, εκμετάλλευσης, απώλειας, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

 

12. Δικαιώματα χρηστών

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παράγραφο «Επικοινωνία» (βλ. αρ. 14). Για τον σκοπό αυτό, παρακαλώ διαβεβαιώστε ότι είναι δυνατή η απόλυτη ταυτοποίηση σας.

12.1 · Δικαίωμα πληροφόρησης και κοινοποίησης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες από εμάς όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Για αυτόν τον σκοπό, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πληροφόρησης σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες σας που επεξεργαζόμαστε

12.2 · Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής

Μπορείτε να μας ζητήσετε την διόρθωση και διαγραφή εσφαλμένων δεδομένων και – εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις – την συμπλήρωση ή διαγραφή των δεδομένων σας.

Αυτό δεν εφαρμόζεται σε δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για σκοπούς τιμολόγησης ή λογιστικούς σκοπούς ή υπόκεινται σε νομοθετικά προβλεπόμενη υποχρέωση διατήρησης τους. Εφόσον η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα δεν είναι απαραίτητη, η επεξεργασία τους θα περιορίζεται (βλέπε κατωτέρω).

12.3 · Περιορισμός επεξεργασίας

Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας εφόσον οι νόμιμες προϋποθέσεις τηρούνται.

12.4 · Φορητότητα δεδομένων

Θα συνεχίσετε να έχετε το δικαίωμα απόκτησης των δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει τα οποία θα διαβιβάζονται σε μια δομημένη, συμβατική και μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή ή στο μέτρο που αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, να ζητήσετε να διαβιβαστούν αυτά τα δεδομένα σε τρίτο.

12.5 · Δικαίωμα εναντίωσης

12.5.1 · Δικαίωμα εναντίωσης ανά περίπτωση

Στο μέτρο που αναλαμβάνουμε την επεξεργασία των δεδομένων με βάση ένα ζωτικό συμφέρον, όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε την εναντίωση σας σε αυτή την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, για λόγους που απορρέουν από την προσωπική κατάσταση σας.

Κατόπιν, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, εκτός αν αποδείξουμε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λόγους υποχρεωτικής περαιτέρω επεξεργασίας, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, ή εάν η περαιτέρω επεξεργασία απαιτείται για την προβολή, άσκηση ή προάσπιση νομικών αξιώσεων.

12.5.2 · Εναντίωση κατά της επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς απευθείας προώθησης

Περαιτέρω, μπορείτε να υποβάλετε εναντίωση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς ανά πάσα στιγμή («εναντίωση στην διαφήμιση»). Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρξει μια σύμπτωση μεταξύ της εναντίωσης σας και της χρήσης των δεδομένων σας στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει διαφημιστικής ενέργειας.

12.6 · Δικαίωμα ανάκλησης

Εάν μας έχετε δώσει την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε στο μέλλον ανά πάσα στιγμή. Αυτό επίσης εφαρμόζεται ως προς την ανάκληση δηλώσεων συγκατάθεσης, που μας χορηγήθηκαν πριν την ισχύ του ΓΚΠΔ (GDPR), επομένως πριν την 25η Μαΐου 2018. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ακέραιη εκτός εάν ανακληθεί.

 

13. Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτεύουσα αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για αυτό τον σκοπό, μπορείτε να απευθύνεστε στην εποπτεύουσα αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι η αρμόδια για τον τόπο κατοικία σας ή στην αντίστοιχη αρχή η οποία είναι αρμόδια για τον Όμιλο μας.

Η αρμόδια αρχή είναι:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γραφεία: Κηφισίας 1-3,
Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

14. Τροποποίηση πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων μας, στο μέτρο που είναι απαραίτητο λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα προσαρμόσουμε επίσης την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων μας αντίστοιχα. Συνεπώς, παρακαλώ λάβετε υπόψη σας την τρέχουσα έγκυρη έκδοση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων μας.

 

15. Επικοινωνία

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλώ βρείτε μας στην διεύθυνση που αναγράφεται στην παράγραφο «Υπεύθυνος επεξεργασίας» (βλ. αρ. 2).

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f7

Για να γνωστοποιήσετε πραγματικά περιστατικά που αφορούν στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

Για προτάσεις και καταγγελίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου μας:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Ασφάλεια πληροφοριών και Απόρρητο (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Ταχυδρομική Θυρίδα 30 02 20
70442 Στουτγκάρδη
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

e-mail: DPO@bosch.com

 

Ημερομηνία ισχύος: 27-11-2023