Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Η Bosch στην Ελλάδα

Πάροχος

Υπεύθυνος για τις ιστοσελίδες διαδικτύου της Robert Bosch S.A.

Όνομα και διεύθυνση
Robert Bosch S.A.
Eρχείας 37
194 00 Κορωπί Αττικής, Ελλάδα

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Georg Wahl του Peter, Πρόεδρος
Ιωάννης Κάπρας του Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Manuela Dimase του Michele, Mέλος

Η επικοινωνία σας με τη Bosch
εmail: contact.RBGR@gr.bosch.com
τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 5701200

Καταχωρήσεις μητρώου
Γ.Ε.Μ.Η 748801000

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
ΑΦΜ: 094320787, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών