Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Η Bosch στην Ελλάδα

Πάροχος

Υπεύθυνος για τις ιστοσελίδες διαδικτύου της Robert Bosch Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Όνομα και διεύθυνση
Robert Bosch Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Eρχείας 37
194 00 Κορωπί Αττικής, Ελλάδα

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Heiko Carrie του Paul, Πρόεδρος
Ιωάννης - Συμεών Κάπρας του Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Manuela Dimase του Michele, Μέλος

Η επικοινωνία σας με τη Bosch
εmail: contact.RBGR@gr.bosch.com
τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 5701200

Καταχωρήσεις μητρώου
Γ.Ε.Μ.Η 748801000

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
ΑΦΜ: 094320787, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών