Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Η Bosch στην Ελλάδα
Νέα

Oι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν πως η τεχνολογία διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Bosch Tech Compass 2023

bosch-tech-compass-2023

Ενεργειακή κρίση και κλιματική αλλαγή: το πώς η ανθρωπότητα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στη ζήτηση που υπάρχει για περισσότερο βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια αποτελεί ένα μείζον ζήτημα. Αυτό απαντάται στην αντιπροσωπευτική έρευνα Bosch Tech Compass 2023, που πραγματοποιήθηκε σε επτά χώρες παγκοσμίως. Η έρευνα παρουσιάστηκε στο CES, στο Λας Βέγκας (5 με 8 Ιανουαρίου 2023).

Οι άνθρωποι περιμένουν από τον επιχειρηματικό κόσμο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Δρ. Stefan Hartung
tech-and-energy

Βιώσιμες τεχνολογίες και οικονομική επιτυχία

Οι ερωτηθέντες σε ένα μεγάλο βαθμό συμφωνούν σχετικά με τις οικονομικές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρουν οι βιώσιμες λύσεις και τα βιώσιμα προϊόντα: ένα μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 82 τοις εκατό πιστεύει ότι όσο περισσότερο μια εταιρεία δεσμεύεται στο να παράγει βιώσιμες τεχνολογίες, τόσο πιο οικονομικά εύρωστη θα είναι στο μέλλον. Αυτή η άποψη φαίνεται να είναι πιο διαδεδομένη στη Βραζιλία και την Ινδία (87 τοις εκατό έκαστη), ενώ είναι λιγότερο διαδεδομένη στις Ηνωμένες Πολιτείες (73 τοις εκατό). Όσον αφορά τη δράση της επιχειρηματικής κοινότητας για το κλίμα, η έρευνα δείχνει πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης: περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (58 τοις εκατό) πιστεύουν ότι τη δεδομένη στιγμή οι επιχειρήσεις που πραγματικά δεσμεύονται να δράσουν για τη βιωσιμότητα αποτελούν μειοψηφία. «Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί το μεγαλύτερο καθήκον της εποχής μας. Είναι εύλογο οι άνθρωποι να αναμένουν από τον επιχειρηματικό κόσμο να παράσχει πρακτικές λύσεις σε τέτοιου είδους ζητήματα. Η Bosch αντιμετωπίζει αυτήν την πρόκληση και είναι σταθερά προσηλωμένη σε πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες όπως αυτή της ηλεκτρόλυσης υδρογόνου», αναφέρει ο Δρ. Stefan Hartung, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bosch.

Καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή με διαφορετικές τεχνολογίες

Πολλές χώρες του κόσμου στρέφονται προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ωστόσο παρατηρείται ότι οι άνθρωποι διατηρούν ακόμη επιφυλάξεις όσον αφορά την πλήρη εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας και των ορυκτών καυσίμων, όπως το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο για την παραγωγή ενέργειας. Στο σύνολο των ερωτηθέντων, το 62 τοις εκατό τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης της ηλιακής ενέργειας, ενώ το 44 τοις εκατό θέλει να δει προσπάθειες για την ανάπτυξη τεχνολογιών αιολικής ενέργειας. Οι απόψεις αυτές παρουσιάζουν διαφορές ανά χώρα. Στην Κίνα (36 τοις εκατό) και τη Γαλλία (31 τοις εκατό), υποστηρίζουν σθεναρά την ανάπτυξη της τεχνολογίας πυρηνικής ενέργειας (23 τοις εκατό παγκοσμίως). Από την άλλη, στις Ηνωμένες Πολιτείες (πετρέλαιο: 21 τοις εκατό, φυσικό αέριο: 24 τοις εκατό) και στην Ινδία (πετρέλαιο: 22 τοις εκατό, φυσικό αέριο: 23 τοις εκατό) παραμένουν σημαντικά πιο πιστοί στις τεχνολογίες του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, σε σύγκριση με εκείνους σε άλλες χώρες (παγκόσμια στοιχεία: πετρέλαιο: 14 τοις εκατό, αέριο: 15 τοις εκατό). Αντίθετα, στη Γερμανία, η επιθυμία για χρήση πυρηνικής ενέργειας (13 τοις εκατό) και ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο: 4 τοις εκατό, αέριο: 8 τοις εκατό) είναι χαμηλή – πολλοί από τους Γερμανούς ερωτηθέντες επιθυμούν την κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και την επέκταση της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας (ηλιακή: 63 τοις εκατό, αιολική: 50 τοις εκατό) καθώς και του υδρογόνου (51 τοις εκατό).

Η εμπιστοσύνη στην τεχνολογία αυξάνεται

Αυτό που δείχνει η έρευνα Tech Compass είναι ότι σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από αβεβαιότητα, η εμπιστοσύνη προς στην τεχνολογία έχει αυξηθεί σε σχέση με τα ποσοστά που σημειώθηκαν στην έρευνα του προηγούμενου έτους. Παγκοσμίως, το 75 τοις εκατό των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τη δεδομένη στιγμή η τεχνολογική πρόοδος έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τον κόσμο (2022: 72 τοις εκατό*). Επιπλέον, το 83 τοις εκατό των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η τεχνολογία αποτελεί το κλειδί για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (2022: 76 τοις εκατό*). «Η ψηφιοποίηση μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη βιωσιμότητα», λέει ο Hartung. «Επενδύουμε στην ανάπτυξη και την επέκταση πολλά υποσχόμενων νέων τεχνολογιών και δίνουμε έμφαση στη βιωσιμότητα, την αυτοκίνηση και τη Βιομηχανία 4.0».

Η αυτοκίνηση στο metaverse

Πέρα από τη βιωσιμότητα, η έρευνα Tech Compass παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες που αφορούν και άλλα ζητήματα, όπως το metaverse. Σε αυτόν τον εικονικό κόσμο, όπου οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν ως είδωλα σε έναν τρισδιάστατο χώρο με πρότυπο την πραγματικότητα, η αυτοκίνηση θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο: το 43 τοις εκατό των ερωτηθέντων μπορεί να φανταστεί πώς θα ήταν να αγοράζει ένα αυτοκίνητο στο metaverse. Το ενδιαφέρον και η προθυμία μάλιστα να το πραγματοποιήσουν είναι ιδιαίτερα υψηλό στην Κίνα (75 τοις εκατό) και την Ινδία (69 τοις εκατό). Παρόλο που οι ερωτηθέντες στη Βραζιλία (47 τοις εκατό), στις ΗΠΑ (33 τοις εκατό), στο Ηνωμένο Βασίλειο (30 τοις εκατό), στη Γερμανία (26 τοις εκατό) και στη Γαλλία (23 τοις εκατό) εξακολουθούν να παραμένουν πιο δύσπιστοι, τα στοιχεία δείχνουν ότι η επιθυμία για την απόκτηση ενός αυτοκινήτου δεν υπάρχει μόνο στον πραγματικό κόσμο, αλλά και στον εικονικό.

cars-metaverse

Σχετικά με την έρευνα: Για τη συγκεκριμένη έρευνα, άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω από επτά χώρες (Βραζιλία, Κίνα, Γερμανία, Γαλλία, Ινδία, Η.Β. και Η.Π.Α.) ερωτήθηκαν διαδικτυακά για λογαριασμό της Robert Bosch GmbH, από τους ερευνητές αγοράς Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH (GIM ) τον Σεπτέμβριο του 2022. Στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ερωτήθηκαν 1.000 άτομα ανά χώρα. Στη Βραζιλία, την Κίνα, την Ινδία και τις ΗΠΑ, 2.000 άτομα ανά χώρα. Τα δείγματα είναι τυχαία και αντιπροσωπευτικά των αντίστοιχων χωρών ως προς την περιοχή, το φύλο και την ηλικία (Βραζιλία, Γερμανία, Γαλλία, Η.Β., Η.Π.Α.: 18 έως 69 ετών / Κίνα, Ινδία: 18 έως 59 ετών).

study_design

Κατεβάστε το Bosch Tech Compass 2023

bosch_tech_compass_2023

Bosch Tech Compass 2023 PDF document

Κατεβάστε τα αποτελέσματα της έρευνας Bosch Tech Compass 2023.

Επικοινωνήστε με την Bosch

Αναμένουμε το ερώτημά σας.

Τηλέφωνο

Στείλτε μας μήνυμα

Μιλήστε ζωντανά μαζί μας

Έχετε να ρωτήσετε, να ζητήσετε ή να προτείνετε κάτι ; Eπικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε από Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:30 am – 5:00 pm

Περισσότερα νέα